نيفين أبو رحمون

نيفين أبو رحمون

Member of 7amleh's Administrative Board

Lecturer, educator, political activist, and former parliament member.